Myśl o utworzeniu zespołu ludowego zrodziła się już w roku 1976, kiedy to powołano Gminny Ośrodek Kultury w Ostrówku. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu ówczesnego dyrektora Pani Anny Grzybowskiej oraz dużej pomocy Urzędu Gminy, Ludowy Zespół Pieśni i Kapela Ludowa powstaje 26 stycznia 1977 r.

Kierownikiem Zespołu Pieśni zostaje Eugeniusz Olejnik, kierownikiem Kapeli – Lech Wesołowski, a instruktorem Kapeli i Chóru – Jan Andrzejewski, znany jako niestrudzony zbieracz i miłośnik regionalnego folkloru. Opiekę merytoryczną nad Zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Ostrówku.

Zespół liczył wówczas około 30 członków /w tym 6-osobowa kapela/.

Od 1984 roku do 2005 instruktorem Zespołu i Kapeli był Pan Lech Wesołowski, skład zespołu i kapeli ludowej to 15 osób:
Stefan Żuraw, Kazimiera Żuraw, Stanisław Żuraw, Barbara Niepiekło, Zdzisław Niepiekło,Teresa Kawecka, Kazimiera Zużewicz, Janina Halamus, Janina Mysiorek, Stanisław Mysiorek,Zdzisław Wróbel, Franciszek Gąsiorek, Mieczysław Jastrząbek, Eugeniusz Olejnik, Jan Żuraw.

W 1999 r. do zespołu dołączyły: Jrana Ulas, Łucja Ulas, Agnieszka Kręcik, Małgorzata Koszyk.

Od 2006r. funkcję instruktora pełnił Pan Marek Dera – muzyk i dokumentalista, wydał Śpiewnik wieluński, instruktor prawie wszystkich zespołów ludowych regionu wieluńskiego.

„Ostrowiacy” zdobyli sobie uznanie społeczeństwa i władz gminnych czego przykładem jest wpis do Księgi Zasłużownych dla gminy Ostrówek w dniu 30 czerwca 1989 r. W swoim repertuarze zespół ma nie tylko dawne pieśni i zwyczaje obrzędowe regionu wieluńskiego tj.”Wilijorze i Herody, Okalewski Kokociarz, Wieczerza Wigilijna”ale wiele pieśni okolicznościowych i patriotycznych. Jako dobrzy obserwatorzy życia polskiej wsi są niezwykle pomocni i oddani w odtwarzaniu starych melodii i tekstów. Od 1996 r do swojego repertuaru włączyli dawne zabawy o charakterze tanecznym tj. „swodzijos, chusteczka, gapa i gołąbek”. Autorką wymienionych zabaw była Pani Kazimiera Żuraw.
Nie do zliczenia są nagrody w konkursach, występy okolicnościowe, udział w imprezach lokalnych i ogólnowposkich.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy” to niewątpliwie prężny i twórczy filar w propagowaniu i kultywowaniu miejscowego folkloru. Dorobek artystyczny Zespołu to przede wszystkim efekt wieloletniej pracy, pasji, ogromnego zaangażowania i umiłowania folkloru jego członków, lecz także dzięki licznym fachowym konsultacjom etnograficznym i choreograficznym z Regionalnego Ośrodka Kultury w Sieradzu Pani Małgorzaty Dziurowicz Kaszuby i Pani Teresy Dębskiej. Jednak daszedł kres zespołu w tym składzie.

Ostatnim oficjalnym występem i zakończeniem 33-letniej działalności w tym składzie był Wieczór Wigilijny dla osób samotnych w dniu 22.12.2008 r. Wierni tradycji do ostatniego dnia byli: Teresa Kawecka, Kazimiera Zużewicz, Janina Halamus, Jrena Ulas, Łucja Ulas, Agnieszka Kręcik, Mieszysław Jastrząbek, Eugeniusz Olejnik, Zdzisław Wróbel, Jan Żuraw.