O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Ostrówku powołano z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Gminy Antoniego Bartodzieja uchwałą Gminnej Rady Narodowej z dn. 26 września 1976 r.W 1999 r. z inicjatywy Wójta Gminy Stanisława Wlaźlińskiego uchwałą Rady Gminy w Ostrówku z dn. 23 czerwca 1999 r.

Połączono Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu, który od 1 września 1999 r. zostaje samorządową instytucją kultury.

Misja

Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury poprzez:
– funkcjonowanie sekcji i kół zainteresowań,
– edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
– działalność amatorskiego ruchu artystycznego,
– organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych,
– gromadzenie, przechowywanie i udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Kadra kierownicza
(chronologicznie od początku istnienia placówki)

– Anna Grzybowska
– Grażyna Polak
– Magdalena Majda
– Maria Sobel
– p.o. Halina Tomala
– Elżbieta Wanat
– p.o. Berna Pietraszewska
– Janina Szczecińska (od 01 grudnia 1994 r.)