2023

2022

2023

Kolejeność przesłuchań konkursowych

 

piątek 28 kwietnia 2023

sobota 29 kwietnia 2023

2022

                 Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych      

                                              Ostrówek 2022

 

Piątek  6 maja

15.00 – Rozpoczęcie Przeglądu

15.15 – Zespół Śpiewaczy„Głosy Rannej Rosy” z Czarnożył

15.25 – Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny

15.35 – Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy” z Ostrówka

15.45 – Mistrz–Uczeń- Joanna Zawada i Nikola Bereś,

             Cezary  Kruk

15.55 -Mistrz-Uczeń – Aleksandra Hanka z Dziecięcym

             Zespołem Śpiewaczym z Dębiny

16.05 – Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa

16.15 – Zespół Śpiewaczy „Polesianki” z Konopnicy – Polesia

16.25 – Grupa Śpiewacza Zespołu Obrzędowego z Chojnego

16.35 – Solista Śpiewak – Zdzisław Gajewski z Sulejowa

16.45 – Zespół Śpiewaczy „Jankowskie Wolanki”

            z Woli  Jankowskiej                           

16.55 – Mistrz-Uczeń – Danuta Dębska i Szkolny Zespół

              Ludowy „Podchlebnicki”

 

                                PRZERWA

 

17.35 – Żeńska Grupa Zespołu  Folklorystycznego z Popowic

17.45 – Męska Grupa Zespołu  Folklorystycznego z Popowic

17.55 –  Zespół Śpiewaczy „Z Dusy Śpiywane” z Kurowa

18.05 – Solistka-Śpiewaczka  Aneta Grzyb z Cielądza

18.15 – Mistrz-Uczeń Agata Woźniak z Dziecięcym Zespołem

              Śpiewaczym z Chojnego

18.25 – Zespół Śpiewaczy „Cymbarka” z Cielądza

18.35 – Zespół Śpiewaczy „Znad Swędrni” z Goszczanowa

18.45 – Zespół Śpiewaczy „ Lututowianki” z Lututowa

18.55 –Żeńska Grupa Zespołu Śpiewaczego „Ksinzoki” z Łowicza

19.05 – Męska Grupa Zespołu  Śpiewaczego „Ksinzoki” z Łowicza

 

Sobota 7 maja

12.00 – Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy z Mierzyc

12.10 – Mistrz -Uczeń Jagoda Majtyka z Dziecięcym Zespołem

              Śpiewaczym z Białej

12.20 – Zespół Śpiewaczy z Białej

12.30 – Zespół Śpiewaczy „Naramianki” z Naramic

12.40 – Solistka Śpiewaczka Mirosława Kamola z Rzechty

12.50 – Zespół Śpiewaczy „Dukat” z Mroczek Małych

13.00 – Zespół Śpiewaczy „Włościanie” z Chotowa           

13.10 – Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy

13.20 – Mistrz -Uczeń Roman Wojciechowski z uczennicą

             Wiktorią  Chwalińską

13.30 – Żeńska Grupa Zespołu  Śpiewaczego „Załęczanie ”

              z Załęcza Wielkiego

13.40 –  Męska Grupa Zespołu  Śpiewaczego „Załęczanie”

              z Załęcza Wielkiego     

14.50 – Zespół Śpiewaczy „Kaliny” z Rzechty

14.00 – Mistrz-Uczeń Roman Wojciechowski z uczennicą

              Zuzanną Giszcz

14.10 – Zespół Śpiewaczy „Nadwarcianki” z Konopnicy

14.20 –  Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Jeziorska