Za nami kolejny Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych.

W wydarzeniu  udział wzięło ponad 280 uczestników z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, piotrkowskiego, rawskiego, tomaszowskiego i łowickiego.

Zaprezentowało się 26 zespołów śpiewaczych, 4 solistów i 7 grup w kategorii mistrz-uczeń.

Jury stwierdziło bardzo wysoki i wyrównany poziom.

W każdej kategorii zostały przyznane nagrody i wyróżnienia.

Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu,

a współorganizatorami: Łódzki Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Przegląd oceniało jury w składzie: dr Ewa Sławińska Dahlig ( muzykolog i etnomuzykolog ),

Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba (etnograf)  i Tomasz Spychała (etnograf).

Konferansjerzy: Jerzy Kaszuba i Jadwiga Freus.