19 listopada seniorzy z Ostrówka wierszem i pieśnią uczcili radosną dla Polski rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. Swoje uczucia wyrazili w wieczornicy patriotycznej pt. „Dla Ciebie Polsko”.

W głębokim skupieniu wysłuchano poezji, która na trwale zapisała się w naszej narodowej świadomości. Wiersze wielkich poetów : Jgnacego Krasickiego, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida,Władysława Broniewskiego i Wisławy Szymborskiej recytowały: Jolanta Prusińska, Anna Walaszczyk, Grażyna Konarzewska, Janina Szczecińska.

Ponadczasowe dzieła wyrażające bezgraniczne ukochanie ojczyzny i tęsknotę za krajem wszystkim przypadły do gustu. Uzupełnieniem poezji była przepiękna oprawa muzyczna w wykonaniu Leszka Hadrysia. Znane i lubiane piosenki żołnierskie tj. Wojenko wojenko,Legiony, Dziś do ciebie przyjść nie mogę nucili wszyscy, Biały krzyż K. Klenczona chwytał za serce, a kończąca wieczornicę Żeby Polska była Polską J. Pietrzaka stała się przesłaniem po wsze czasy.

Dyrektor Ośrodka Kultury -Janina Szczecińska podziękowała wszystkim seniorom za udział i zaangażowanie „Ojczyzna to my. Żyjmy najpiękniej jak potrafimy, żyjąc nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Bo to jest dzisiejsza miara patriotyzmu.”