Miłą tradycją jest organizacja Wieczorów Wigilijnych w sołectwach. W roku bieżącym byliśmy współorganizatorami imprez organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w Niemierzynie, Okalewie, Wielgiem, Nietuszynie i Dymku.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie działania na rzecz rozwoju lokalnych środowisk i życzymy wielu inspiracji i energii do kolejnych inicjatyw.

Zmieniajcie życie swoich małych ojczyzn i poprawiajcie jakość życia na obszarach wiejskich.