16 lutego z inicjatywy Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku, w sali OSP w Skrzynnie spotkało się 8 zespołów ludowych i 2 kapele.

Choć celem była pezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego zespołów i ich repertuaru , to głownym założeniem spotkania była integracja amatorskich środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń. artystycznych.
Śwój dorobek prezentowali;

 • Zesół Spiewaczy „Ostrowiacy” z Ostrówka
 • Zesół Spiewaczy „Nadwarcianki” z Konopnicy
 • Zesół Spiewaczy Biała
 • Zesół Spiewaczy „Naramianki” z Naranic
 • Zespół Śpiewaczy „Włościanie” z Chotowa
 • Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy
 • Zespół Pieśni Ludowej z Chożyny i Raduczyc
 • Zespół Ludowy „Skomliniacy” ze Skomlina
 • Wieluńska Kapela Folkowa
 • Kapela Podwórkowa z Ostrówka

  W Spotkaniu udział wzięli Starosta Wieluński Pan Marek Kieler , Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Promocji Pan Zenon Kołodziej, wieloletni etnograf Łódzkiego Domu Kultury Pani Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, Dyrektorzy Ośrodków Kultury z Osjakowa i Skomlina- Mirosława Kobuz i Anna Nowak

  Gości powitała i spotkanie prowadziła dyr.Janina Szczecińska.
  ”Bogactwem każdego narodu jest kultura i tradycja. Nie zaginie naród który sięga do swoich korzeni,a ziemia wieluńska słynie z folkloru.To dzieki Państwu-członkom zespołów ludowych bogate i piękne regionalne dobro nie idzie w zapomnienie.”

  Starosta podziękował wszystkim za oddanie i nieustanne promowanie dziedzictwa kultury ludowej ziemi wielunskiej, zapewniając że impreza będzie cykliczna, co spotkało się z wielkim aplauzem uczestników.

  Cel został osiągnięty, ludowa muzyka i pieśni niosły radośc i tworzyły okazję do nawiązywania bliższych znajomości i wymiany doświadczeń.