Z protokołu Komisji Konkursowej, fragmenty.

„Jury stwierdza wysoki, wyrównany poziom prezentacji konkursowych, czego odzwierciedleniem są nagrody równorzędne w każdej kategorii. Jury wyraża radość z powodu udziału dzieci i młodzieży, zarówno w zespołach śpiewaczych, jak i w kategorii mistrz-uczeń. Ogółem na scenie w Ostrówku w dniach 10 i 11 maja wystąpiło około 240 uczestników z województwa łódzkiego, z których większość pochodzi z ziemi wieluńskiej.”
Pełny protokoł Jury oraz wyniki kokursu można zobaczyć tutaj…