26 stycznia odbył się II Powiatowy Przegląd Folklorystyczny.
Przegląd adresowany jest do zespołów śpiewaczych, grup kolędniczych i kapel z terenu pow. sieradzkiego i gmin z nim sąsiadujących.
Region wieluński reprezentowali: „Ostrowiacy” z Ostrówka, „Nadwarcianki” z Konopnicy i Wieluńsko-Sieradzka kapela ludowa.