Gminne Wieczory Wigilijne to ponad dwudziestoletnia tradycja gminy Ostrówek.
19 grudnia w sali Ośrodka Kultury gminną rodzinę tworzyli: osoby samotne, członkowie klubu seniora, mieszkańcy DPS w Skrzynnie,strażacy, członkinie KGW, radni, sołtysi i członkowie Zespołu Ludowego „Ostrowiacy”.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: wojt gminy Ryszard Turek z małżonką, proboszcz parafii w Ostrówku ks. Stanisław Konieczny, przewodniczący rady gminy Andrzej Wojewoda, sekretarz gminy Mieczysław Pawlak, radny powiatu wieluńskiego i dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku Andrzej Jażdżyk, etnograf Łódzkiego Domu Kultury Małgorzata Dziurowicz Kaszuba.

W blasku choinki i z cichą kolędą w tle gości powitała dyrektor Ośrodka Kultury Janina Szczecińska, wprowadzając w świąteczny nastrój .

Gromadzi nas Boże Narodzenie, wyjątkowy czas, czas który łączy ludzi,wraz z pierwszą gwiazdą kruszeją nasze serca, na znaczeniu zyskują prawdziwe wartości tj. wiara, nadzieja i miłość. Dzieląc z Państwem radość płynącą z narodzin Bożej dzieciny życzę wszelkiej pomyślności, niech to co piękne, dobre i szlachetne przemienia naszą codzienność i budzi dobre nadzieje.

Świąteczne życzenia kolejno składali, wojt Gminy Ryszard Turek, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wojewoda, radny Powiatu Wieluńskiego Andrzej Jażdżyk.


Jak każe tradycja nieodłączną częścią Wigilii jest modlitwa, w wielkim skupieniu wysłuchano ewangelii prowadzonej przez ks. Stanisława Koniecznego.

Nasze serca ogrzały staropolskie kolędy i pastorałki w wykonaniu Kacpra Koszyka i Zespołu Ludowego”Ostrowiacy” pod okiem instruktora Kamila Kokota.

Następnie w każdej dłoni pojawił się opłatek, symbol pokoju i pojednania, było wzruszająco i urokliwie. Przy pięknie udekorowanych świecami i stroikami stołach z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami,kolędy przeplatały się ze wspomnieniami. Atmosfera magii i niepowtarzalności świąt udzielała się wszystkim .