Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych

Z protokołu Komisji Konkursowej, fragmenty.

"Jury stwierdza wysoki, wyrównany poziom prezentacji konkursowych, czego odzwierciedleniem są nagrody równorzędne w każdej kategorii. Jury wyraża radość z powodu udziału dzieci i młodzieży, zarówno w zespołach śpiewaczych, jak i w kategorii mistrz-uczeń. Ogółem na scenie w Ostrówku w dniach 10 i 11 maja wystąpiło około 240 uczestników z województwa łódzkiego, z których większość pochodzi z ziemi wieluńskiej."
Pełny protokoł Jury oraz wyniki kokursu można zobaczyć tutaj...


Zobacz większe...


przeglad01 przeglad02 przeglad03 przeglad04 przeglad05 przeglad06 przeglad07 przeglad08 przeglad09 przeglad10 przeglad11 przeglad12 przeglad13 przeglad14 light box code videoby VisualLightBox.com v5.9
Urząd Gminy w Ostrówku
Ostrówek 115
98-311 Ostrówek