II Powiatowy Przegląd Folklorystyczny Goszczanów 2019 r.
26 stycznia odbył się II Powiatowy Przegląd Folklorystyczny.
Przegląd adresowany jest do zespołów śpiewaczych, grup kolędniczych i kapel z terenu pow. sieradzkiego i gmin z nim sąsiadujących.
Region wieluński reprezentowali: "Ostrowiacy" z Ostrówka, "Nadwarcianki" z Konopnicy i Wieluńsko-Sieradzka kapela ludowa.


Urząd Gminy w Ostrówku
Ostrówek 115
98-311 Ostrówek