Powiat wieluńskiAktualności
Warsztaty kulinarne to realizacja grantu pn."Warsztaty kulinarne uczą i integrują społeczność gminy Ostrówek" finansowanego ze środków działania "wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Zobacz więcej...Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka muzyka i ruch zajmują miejsce szczególne. Dziecko już od najwcześniejszych lat swojego życia odczuwa silną potrzebę ruchu, zabawy, kontaktu z muzyką. Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb i zainteresowań naszych odbiorców...
Zobacz więcej... 

Zobacz więcej...  W dniach 10-11 maja b.r. nasz Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury był współgospodarzem Międzypowiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, w czasie którego wystąpiło ok. 240 uczestników.

Zobacz więcej...  W Ostrówku Dzień Kobiet uroczyście świętowano 10 marca, czyli w Dzień Mężczyzn. Bardzo licznie przybyłych gości powitała dyr. Ośrodka Kultury Janina Szczecińska w towarzystwie Wójta Gminy Ryszarda Turka i Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Wojewody. Wszyscy w pięknych słowach złożyli życzenia zarówno kobietom jak i mężczyzom. Głównym punktem spotkania był koncert wrocławskiej wokalistki Anny Żebrowskiej, która zabrała publiczność w muzyczną podróż do lat 70 i przebojów Anny Jantar i Ireny Jarockiej.

Zobacz więcej...

Urząd Gminy w Ostrówku
Ostrówek 115
98-311 Ostrówek